Meld deg på konferansen "Kritisk tenkning i skolen"

 

Konferansen blir avholdt den 3.-4. november 2022 på Hotell Jæren på Bryne, og er for deg som er lærer, skoleleder, skoleeier eller forsker som ønsker å lære mer om hvordan kritisk tenkning kan forstås og gjøres om til praktisk klasseromsundervisning. 

Vi har samlet en rekke av spennende og interessante foredragsholdere som vil bidra med sin kunnskap og kompetanse for å gjøre deg bedre rustet i arbeide med kritisk tenkning på din skole eller ditt arbeidssted. 

Alexandre Dessingué kommer, han er professor ved Universitetet i Stavanger og medforfatter  av boken «Å tenke kritisk sammen» utgitt hos Cappelen Damm Akademisk i 2022. Denne boken får du på konferansen.

Dr. Vanessa Molina fra Grammata Institute tar turen fra Canada for å dele fra sitt arbeid i Marokko, Frankrike, Mexico, Australia og Canada om ungdommers kritiske refleksjon og kritiske tenkning.

Lars Gule, førsteamanuensis ved OsloMet, kommer. Lars sin tittel på foredraget er «Ekstremisme og radikalisering – et kritisk perspektiv».

I tillegg er Utdanningsforbundet representert ved sentralstyremedlem Siri Skjæveland Lode, Elevorganisasjonen ved sentralstyremedlem Hannah Baarøy,  skolesjef i Stavanger, Jørn Pedersen, deltar og lærere fra CLAE-prosjektet med flere vil gi deg sine perspektiver på et av de viktigste temaene i skolen nå og i tiden fremover; kritisk tenkning!

Påmeldingsskjema finner du her

 

 

 

 

 

Me treng fleire lærarar med sterk fagleg og pedagogisk kompetanse til skulane våre i Gjesdal, Hå, Klepp og Time.

 

Har du eit positivt elevsyn og er klar for å vere med å vidareutvikle elevenes skolemiljø, så passer du godt inn i det profesjonelle læringsfellesskapet me har i Jærskulen.

 

«Skal me få te någe må me ha med profesjonen», sa Siri Skjæveland Lode, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, da hun tok lærernes perspektiv på arbeidet med kritisk tenkning i skolen. Hun var en av foredragsholderne på konferansen "Kritisk tenkning i skolen" som ble avholdt den 3.-4. november 2022 på Hotell Jæren på Bryne. Over 100 lærer, tillitsvalgte, skoleleder, skoleeiere og forskere var til stede for å få kunnskap og praktiske eksempler på hvordan arbeide med kritisk tenkning i skolen.

"Hva gir mest poeng i dette oppdraget?", "Har elevene lov til å programmere om roboten underveis?" Åtte voksne diskuterer ivrig der de står rundt et bord på Orstad skule i Klepp. Ikke rundt et vanlig bord, men et spesialbygd robotbord som gir skolens elever mulighet til å øve på oppdragene i dette årets FIRST® LEGO® League: Challenge. De åtte personene er alle digitale ressurspedagoger i Jærskulen, og de leker ikke, de er på jobb!  

  

Skolene i Gjesdal skal delta i Læringsmiljøprosjektet og den første felles fagdagen med alle ansatte ble gjennomført i Ålgård kirke den 15. august. Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner og fylkeskommuner som ønsker å jobbe med inkluderende læringsmiljø, og som har behov for direkte støtte og veiledning.

Bak store vinduer på Sola Strandhotell, med utsikt over stranden hvor barn og voksne bader og koser seg i solen, sitter rektorer og avdelingsledere i Time kommune med strategi- og utviklingsarbeid for de kommende skoleårene. 

«En av de viktigste oppgavene våre er at alle elever skal være inkludert og få en utdanning!», sier Pamela Sudmann, skolesjef i Time kommune. Hun er ansvarlig for oppstartsseminaret for skolelederne i Time kommune, der ett av temaene er «Guttene våre». «Dette med utgangspunkt i kunnskap vi har i Time om at guttene sakker akterut i forhold til jentene.», forsetter Sudmann. Hun legger til: «På denne samlingen blir det satt fokus på våre flerspråklige gutter. Vi har høy grad av gjennomføring av videregående opplæring, men vi vet at kun femti prosent av denne gruppen fullfører.»

 CLAE II-prosjektet arrangerte en internasjonal workshop for lærere og forskere fra England, Frankrike og Spania i juni. CLAE står for Critical Literacies and Awareness in Education og Jærskulen er i samarbeid med Universitet i Stavanger prosjekteier.