Meld deg på Jærskulekonferansen 2022

Jærskulekonferansen 2022 blir avholdt den 3.-4. november 2022 på Hotell Jæren på Bryne. Temaet for konferansen er "Kritisk tenkning i klasserommet". Konferansen er for deg som er lærer, skoleleder, skoleeier eller forsker som ønsker å lære mer om hvordan kritisk tenkning kan forstås og gjøres om til praktisk klasseromsundervisning. 

Vi har samlet en rekke av spennende og interessante foredragsholdere som vil bidra med sin kunnskap og kompetanse for å gjøre deg bedre rustet i arbeide med kritisk tenkning på din skole eller ditt arbeidssted. 

Alexandre Dessingué kommer, han er professor ved Universitetet i Stavanger og medforfatter  av boken «Å tenke kritisk sammen» utgitt hos Cappelen Damm Akademisk i 2022. Denne boken får du på konferansen.

Dr. Vanessa Molina fra Grammata Institute tar turen fra Canada for å dele fra sitt arbeid i Marokko, Frankrike, Mexico, Australia og Canada om ungdommers kritiske refleksjon og kritiske tenkning.

Lars Gule, førsteamanuensis ved OsloMet, kommer. Lars sin tittel på foredraget er «Ekstremisme og radikalisering – et kritisk perspektiv».

I tillegg er Utdanningsforbundet representert ved Siri Skjæveland Lode, Elevorganisasjonen kommer med en representant, skolesjef i Stavanger, Jørn Pedersen, deltar og lærere fra CLAE-prosjektet med flere vil gi deg sine perspektiver på et av de viktigste temaene i skolen nå og i tiden fremover; kritisk tenkning!

Påmeldingsskjema finner du her