Kva skjer i Jærskulen?

Skuleruta ligg til høgre her. Her ligg og nokre gjeldande planar for Jærskulen sitt arbeid.

Det kan vera små endringar på skuleruta på din skule, men dei fleste skulane har denne skuleruta.

Dersom du har tips eller ønskjer til kva som kan vera her på sida ta kontakt med Nina Nygård Magnussen på

 

nnm@jaerskulen.no

Alle elevane i Time og Klepp vil i løpet av skuleåret ha eigen Ipad. Alle elevane i Hå og Gjesdal vil bruke Google og Chroomebook. Sjølv om ein nyttar ulike eingar eller  "device" så vil det skje mykje erfaringsutveksling mellom skulane i bruk av læringsteknologi på ein aktiv måte.