Viktig informasjon om koronavirus

Kva skjer i Jærskulen?

Klikk for stort bilete   

Jærskulen har ein felles portal for å arbeide med eit trygt og godt skulemiljø. www.tryggskule.no

Jærskulen har eit prosjekt om kritisk tenkning i samarbeid med Universitetet i Stavanger, skular i Frankrike, Spania  og Erasmus+. www.clae.no

 

Skuleruta ligg til høgre her. Her ligg og nokre gjeldande planar for Jærskulen sitt arbeid.

 

Har du ikkje tilgang til Jærskulen på Teams - og ønskjer det? Ta kontakt med Nina Nygård Magnussen på nnm@jaerskulen.no

Kom gjerne og med tips til kva du ønskjer å finne her.

Det kan vera små endringar på skuleruta på din skule, men dei fleste skulane har denne skuleruta.