Kva skjer i Jærskulen?

Skuleruta ligg til høgre her. Her ligg og nokre gjeldande planar for Jærskulen sitt arbeid.

Jærskulen har ein felles portal for å arbeide med eit trygt og godt skulemiljø. www.tryggskule.no

Jærskulen har eit prosjekt om kritisk tenkning i samarbeid med Universitetet i Stavanger, skular i Frankrike og Erasmus+. www.clae.no

Det kan vera små endringar på skuleruta på din skule, men dei fleste skulane har denne skuleruta.

Dersom du har tips eller ønskjer til kva som kan vera her på sida ta kontakt med Nina Nygård Magnussen på

 

nnm@jaerskulen.no