Alle elevar i Jærskulen vil i 2017/2018 ha eigen pc eller læringsbrett

Alle elevane i Time og Klepp vil i løpet av skuleåret ha eigen Ipad. Alle elevane i Hå og Gjesdal vil bruke Google og Chroomebook. Sjølv om ein nyttar ulike eingar eller  "device" så vil det skje mykje erfaringsutveksling mellom skulane i bruk av læringsteknologi på ein aktiv måte.

Klikk for stort bilete Ein er opptatt av læringa som skjer hjå elevane. Ein er opptatt av at ny teknologi kan vera med å gjera det enklare med tilpassa opplæring og til å gje elevane tilbakemelding undervegs i arbeidet deira.