Kva skjer no?

Her finn du aktuelle lenker og dokument til bruk for tilsette i Jærskulen. Ulike fokusområde har kvar sin artikkel under her.

Kvar artikkel har ulike lenkesamlingar. (for eksempel til høgre på pc og nederst på mobil / ipad)

Klikk for stort bilete

Dei fire kommunane har ulike plattformar for kommunikasjonen. Denne sida er for at lenker og vedlegg til tilsette i Jærskulen kan delast på ein enkel måte mellom kommunane utan bruk av mail eller påloggingar.

Her finn du aktuelle dokument som høyringar, presentasjonar og anna i Jærskulesamanheng.

Sidene er til bruk for tilsette i Jærskulen. Andre kan og låne og dele. Fortel kor du fant det. Me har ein god delekultur i Jærskulen. Kunnskapen veks når me deler den.

murvegg

Critical Awareness and Literacies in Education (CLAE) is an School Development project founded by Erasmus+: the European Union Programme for Education, Training, Youth and Sport.

klem to barn

To barnehagar og to skular i kvar av dei 4 kommunane våre er med i prosjektet Inkluderande barnehage og skulemiljø. Prosjektet har oppstart i januar 2018 og varer til og med desember 2019.

 

tidslinje fagfornying

I 2020 får me nye læreplanar i fag. Ny overordna plan er klar. Den kan du lesa her:

Regjeringa har  fastsett ein ny overordna del av læreplanane i skulen 1.september 2017.  Lærarar, skuleleiarar og andre har gitt viktige innspel i arbeidet med å lage ein overordna del som skildrar dei verdiane me skal ha i skulen i framtida.

Arbeidet med kjerneelement i faga har starta.

 

 

knut

I 2017 hadde Jærskulen ein prosess der me arbeida med profesjonsutvikling saman med Knut Roald.

Her finn du ulike dokument som er og var relevante for Jærskulen.