Viktig informasjon om koronavirus

Nettverka

Skuleleiarane i Jærskulen er medlem eit av 7 nettverk alt etter størrelse på skulane. 

 

I tillegg har Jærskulen andre nettverk som ein ser ein treng på tvers av skular og kommunar.

Klikk for stort bileteDesse nettverka er rektor og ein skuleleiar medlem av

  1. I nettverk 1 er alle 1-10 skulane i Jærskulen
  2. I nettverk 2 er dei minste barneskulane i Jærskulen
  3. I nettverk 3 er fem av dei mellomstore barneskulane
  4. I nettverk 4 er fire av dei mellomstore barneskulane
  5. I nettverk 5 er dei største barneskulane i Jærskulen
  6. I nettverk 6 er dei minste ungdomsskulane i Jærskulen
  7. I nettverk 7 er dei store ungdomsskulane i Jærskulen

 

Lærarnettverka har same tal og vert organiserte mellom dei ulike skulane i nettverka

 

Alle nyutdanna lærarar har rettleiing og fadder i sitt fyrste skuleår som lærar. I lærarane sitt 2.år som lærar har og lærarane rettleiing i grupper på tvers av kommunane i Jærskulen.

Dette er eit nybrotsarbeid som Jærskulen starta i 2015. Meir informasjon om det i høgre marg her.