Velkommen til konferansen "Kritisk tenkning i skolen"

Konferansen blir avholdt den 3.-4. november 2022 på Hotell Jæren på Bryne, og er for deg som er lærer, skoleleder, skoleeier eller forsker som ønsker å lære mer om hvordan kritisk tenkning kan forstås og gjøres om til praktisk klasseromsundervisning. Med anerkjente forskere fra fagfeltet og lærere som deler praktiske undervisningsopplegg er dette en konferansen du bør få med deg!

Å tenke kritisk har alltid hatt en sentral plass i demokratiske land, men er enda viktigere i dagens komplekse informasjonssamfunn. Den nye utdanningsreformen LK20 har en bred tilnærming til kritisk tenkning som en grunnholdning til både kunnskap, selvinnsikt og til verden. Denne kompetansen er nødvendig for å skille mellom det sanne og det usanne, når vi snakker med andre og når vi tar viktige avgjørelser og deltar i samfunnet. 

Konferansen gjennomføres i samarbeid med CLAE-prosjektet, Universitetet i Stavanger og Cappelen Damm Akademisk.

Critical Literacies and Awareness in Education (CLAE II) er et skoleutviklingsprosjekt støttet av Erasmus+; EU sitt program for undervisning, trening, ungdom og sport. Jærskulen er eier av prosjektet og fokus er på kritisk kompetanse og bevissthet i undervisningen – «Å tenke kritisk sammen». UiS leder prosjektets internasjonale forskningsteam med deltakere fra England, Frankrike, Spania og Norge.  

Hovedmålet er at lærerne og forskerne skal få en bedre forståelse av mulige mønstre og prinsipp som styrker elevene sin kritiske tenking gjennom forbedring av elevene sin dialogiske deltakelse i klasserommet og elevene sin metakognitive bevissthet. Gjennom å arbeide med den kritiske ferdigheten i undervisningen bidrar en til at elevene både medvirker og tar medansvar i læringsfellesskapet. CLAE II er sterkt forankra i læreplanens overordna del i opplæringas verdigrunnlag; «Kritisk tenking og etisk bevissthet».  

Prosjektleder Alexandre Dessingué, professor ved UiS, leder prosjektets internasjonale forskningsteam med deltakere fra England, Frankrike, Spania og Norge.  

Cappelen Damm Akademisk er utgivere av boken "Å tenke kritisk sammen" av Hans Erik Bugge og Alexandre Dessingué, som er et resultat av CLAE-prosjektet. Denne boken får alle konferansedeltakerne.

Vi har en spennende rekke av foredragsholdere og ser fram til å se deg på konferansen! Påmeldingen gjør du her på hjemmesiden. 

 
Hotell Jæren