Historikk

Gjesdal, Hå, Klepp og Time danna eit formelt samarbeid om skuleutvikling i 2011 under namnet Jærskulen. I 2022 er dei fleste kommunane i Noreg i ein utdanningsregion der ein samarbeidar interkommunalt om kompetanseutvikling. Dette nybrotsarbeidet har styrka dei fire kommunane si utvikling på leiarnivå og på skuleeigarnivå. 

På fleire område ser ein forbetring i elevane sitt læringsmiljø og læringsutbytte. Dette vert omtala kvart år i tilstandsrapporten for Jærskulen.

3. november 2011 laga Time, Hå, Gjesdal og Klepp eit mål og prinsippdokument. Dette dokumentet var eit resultat av ein lengre prosess mellom dei hovudtillitsvalde i Utdanningsforbundet og den skulefaglege leiinga i Jærkommunane Gjesdal, Hå, Klepp og Time for å styrka samarbeid mellom kommunane. 

Jærskulen som prosjekt starta i 2013. Frå og med 2014 har Jærskulen hatt ein felles tilstandsrapport.  I 2016 vart det gjennomført ei midtvegsevaluering og i 2019 vart det gjennomført evaluering av Jærskulen som prosjekt.