Være sammen

Klikk for stort bilete

"Være sammen" er eit kompetanseløft for tidleg innsats og endringsarbeid i barnehagen, og er Lensmannsgarden barnehage sitt hovudsatsingsområde.

"Være sammen" er utarbeidd for barn og vaksne i barnehagen, og er delt i to. Ein del rettar seg mot personalet i barnehagen og ein del rettar seg mot barna. Opplegget er utarbeidd av Eyvind Skeie, Pål Roland og Torhild Roland Vetvik med fleire frå Læringsmiljøsenteret ved UiS.
To av våre pedagogar har tatt utdanning som rettleiar/instruktør, og vil vere pådrivarar og inspiratorar i barnehagen.

For meir informasjon om opplegget/programmet kan de gå inn på nettsida til "Være sammen": http://vaeresammen.no/

Fann du det du leita etter?