Jobb i Jærskulen?

Har du lyst på jobb på ein av våre 34 skular?

Me samarbeidar om rekruttering til Jærskulen, og om rettleiing av nytilsette i deira fyrste og andre arbeidsår.

 

Det er fellesutlysing i januar kvart år, men elles i året søkjer du til kvar kommune.

Søk her om du er interessert i jobb hjå oss (sjå under), eller ta kontakt med utviklingsleiar i Jærskulen nnm@jaerskulen.no eller 98488679. Du kan og ta kontakt med ein av skulane direkte. Her finn du kontaktinfo til skulane.

 

Gjesdal kommune

Hå kommune

Klepp kommune

Time kommune

 

I slutten av januar kvart år er det utlysing av faste stillingar på dei 34 skulane på Jæren. Du må då og elles i året søke i den, eller dei kommunane du ønskjer å arbeide i.

 

Her finn du ledige stillinger i kommunane våre:

 

 

og her (DOCX, 2 MB) finn du plan som Jærskulen har for rettleiing av nyutdanna i Jærskulen.