2

Jærskulen hadde evaluering hausten 2016. Ut frå evalueringa står ein med 23 punkt ein arbeidar vidare med.

Elevane sitt læringsutbytte er hovedmålet med skuleutviklingssamarbeidet.

0398

Informasjonen under for tilsette er fyrst og fremst tenkt for dei som er med i dei ulike prosjekta, men er ope for alle. Her vil du finne informasjon om ulike samarbeidsprosjekt.

Skulane har eigne utviklingsplanr, og kommunane har ulike felles satsningar. Ta kontakt med skulane eller kommunane om du lurer på noko som gjeld ein skule eller ein konmmune.

 Kontaktinfo finn du her på sida under kontakt.