Jærskulen er eit samarbeid om skuleutvikling i kommunane Time, Hå, Gjesdal og Klepp.

Jærskulen har ein felles portal for å arbeide med eit trygt og godt skulemiljø. www.tryggskule.no

Jærskulen har eit prosjekt om kritisk tenkning i samarbeid med Universitetet i Stavanger, skular i Frankrike og Erasmus+. www.clae.no

Hovudevalueringa  av Jærskulen er våren 2019. Midtvegsevalueringa var i 2016 og hovudpunkta frå den kan du lesa under her:

 

Informasjonen under for tilsette er fyrst og fremst tenkt for dei som er med i dei ulike prosjekta, men er ope for alle. Her vil du finne informasjon om ulike samarbeidsprosjekt.

Skulane har eigne utviklingsplanar, og kommunane har ulike felles satsningar. Ta kontakt med skulane eller kommunane om du lurer på noko som gjeld ein skule eller ein konmmune.

 Kontaktinfo finn du her på sida under kontakt.