Kva gjer Jærskulen?

Klikk for stort bileteJærskulen er eit samarbeid om skuleutvikling i kommunane Time, Hå, Gjesdal og Klepp.

Jærskulen har ein felles portal for å arbeide med eit trygt og godt skulemiljø. www.tryggskule.no

Jærskulen har eit prosjekt om kritisk tenkning i samarbeid med Universitetet i Stavanger, skular i Frankrike og Erasmus+. www.clae.no

Hovudevalueringa  av Jærskulen er våren 2019. Midtvegsevalueringa var i 2016 og hovudpunkta frå den kan du lesa under her:

Ut frå evalueringa i 2016 står ein med 23 punkt ein arbeidar vidare med

Tiltak Jærskulen som vart fokus etter evalueringa hausten 2016. Evalueringa finn du under "historikk" her på heimesida.

Nokre av punkta vil få eller har eigen sak her på heimesida. Spør om du vil vite noko meir om det Jærskulen driv med.

 

Tiltaksområde Tiltak
Jærskulen som fellesskap for læring og utvikling
 1. Felles grunnlag for skulane sitt utviklingsarbeid
 2. Felles tilstandsrapport og felles prosesser med politisk nivå
 3. Felles grunnlag for kvalitetsvurdering
 4. Dei 7 skulenettverka
 5. Partsamarbeid for skuleutvikling og profesjonsutvikling, nettverk for tillitsvalde
 6. Ungdomstrinn i utvikling
 7. Samarbeid og arbeidsdeling mellom dei skulefaglegtilsette i kommunen
 8. Styringsgruppa
 9. Samarbeid med Universitetet i Stavanger

 

Rekruttering, innfasing og kurs
 1. Rekruttering av lærarar
 2. Samordning av løn -og arbeidsforhold
 3. Felles plan for rettleiing av nyutdanna og nytilsette lærarar
 4. Kurs for lærarar
Trygt og godt skule- og barnehagemiljø
 1. Utvikling og implementering av felles system for trygt og godt skule- og barnehagemiljø
 2. Kompetansetiltak trygt og godt skule og barnehagemiljø
 3. Beredskapsteam mot mobbing i Jærskulen
Den digitale skulen
 1. IKT- ressursgruppa
 2. Samordning av lisenskjøp
 3. Felles kompetansesatsningar knytta til den digitale skulen
Andre tiltak
 • Styrka tiltak for gjennomføring av vid.skule
 • Internasjonalisering
 • Felles skulerute og samordning av møtetid
 • Koordinering av eksamensgjennomføring