Viktig informasjon om koronavirus

Kva er Jærskulen?

Klikk for stort bileteJærskulen er eit samarbeid om skuleutvikling i kommunane Time, Hå, Gjesdal og Klepp.

Jærskulen har ein felles portal for å arbeide med eit trygt og godt skulemiljø. www.tryggskule.no

Jærskulen har eit prosjekt om kritisk tenkning i samarbeid med Universitetet i Stavanger, skular i Frankrike og Erasmus+. www.clae.no

Hovudevalueringa  av Jærskulen som prosjekt var våren 2019. Frå og med hausten 2019 er Jærskulen eit fast samarbeid om skuleutvikling i dei fire kommunane.