Mål for Jærskulen

Jærskulen er eit skulesamarbeid mellom 4 kommunar og 33 skular.

Jærskulen vil i skuleåret 2019/2020 endre på målformuleringar ut frå den evalueringa som er gjort våren 2019. Under følgjer dei måla Jærskulen har styrt etter i prosjektperioden 2013-2019

Klikk for stort bileteMål for satsinga:

Jærskulen har eit kollektivt fagleg trykk:

  • Jærskulen har eit godt læringsmiljø med kultur for læring.
  • Jærskulen har godt læringsutbytte.
  • Jærskulen har gode lærarar, inspektørar og rektorar og stimulerer til vidare kompetanseheving. 
  • Jærskulen har skuleeigarar som tek ansvar for mandatet.
  • Jærskulen gir positive assosiasjonar.


For å nå måla for Jærskulen må elevar, føresette, lærarar, skuleleiarar og skuleeigar gjensidig utvikla forventningar til kvarandre, med respekt for dei ulike rollene partane i skulen har, og med fokus på elevane sitt læringsutbytte.