Mål for Jærskulen

Jærskulen er eit skulesamarbeid mellom 4 kommunar og 34 skular

Mål for satsinga:

  • Jærskulen har eit godt læringsmiljø med kultur for læring.
  • Jærskulen har godt læringsutbytte.
  • Jærskulen har gode lærarar, inspektørar og rektorar.
  • Jærskulen har skuleeigarar som tek ansvar for arbeidet i skulen.
  • Jærskulen har godt omdøme