Styring av Jærskulen

Jærskulen vert styrt av ei styringsgruppe og ei arbeidsgruppe er sentral i utforminga av utviklingsarbeidet som skjer i og mellom dei fire kommunane.  

 Styringsgruppa i Jærskulen er:

I tillegg har styringsgruppa to leiarrepresentatnar med som observatørar. Det er leiarrepresentant frå Utdanningsforbundet og frå Skoleleiarforbundet.

 

Arbeidsgruppa i Jærskulen arbeidar ut mot dei 34 skulane i våre 4 kommunar. Arbeidsgruppa er dei skulefagleg tilsette i dei fire kommunane. Det er og dei som har leiaransvar for leiarnettverka. Arbeidsgruppa har møte kvar månad.

Gruppa har fokus på utviklingsarbeid i kommunane, i nettverka og ut mot kvar enkelt skule.

‎Nina Nygård Magnussen, utviklingsleiar i Jærskulen leiar begge desse gruppene.