Kommunestyret

Kommunestyret i Hå har 33 representantar.

Sakspapir til møta ligg på nett ca ei veke før kvart møte. Her finn du og ei oversikt over folkevalde.

Parti Navn              E-postadresse Mobilnummer
Nærbølista

Trond Knutsen

Gruppeleiar

Trond.Knutsen@politiker.ha.no 901 80 906  
  Terje Mjåtveit Terje.Mjatveit@politiker.ha.no  
  Grete Hove Vikedal Grete.Hove.Vikedal@politiker.ha.no  
  Marianne Bjorland Marianne.Bjorland@politiker.ha.no  
  Tor Rune Gudmestad Tor.Rune.Gudmestad@politiker.ha.no  
  Hans Obrestad Hans.Obrestad@politiker.ha.no  
  Mariann Skjærpe    
  Henrik Lode Henrik.Lode@politiker.ha.no  
  Sefany Mesfin Sefany.Mesfin@politiker.ha.no  
  Tor Arne Vigre Tor.Arne.Vigre@politiker.ha.no  
       
Kristelig Folkeparti

Andreas Bjorland

Gruppeleiar

Andreas.Bjorland@politiker.ha.no 928 90 333
 

Jonas Skrettingland

Ordførar

Jonas.Skrettingland@politiker.ha.no  
  Torild Egeland Reime Torild.Egeland.Reime@politiker.ha.no  
  Olaus Trygve Bjuland Olaus.Trygve.Bjuland@politiker.ha.no  
  Stein Aarsland Stein.Aarsland@politiker.ha.no  
  Elsa Siqveland Elsa.Siqveland@politiker.ha.no  
  Jan Gunnar Mattingsdal JanGunnar.Mattingsdal@politiker.ha.no  
       
Høyre

Mons Skrettingland

Gruppeleiar

Mons.Skrettingland@politiker.ha.no 915 64 440
  Ådne Skrettingland Adne.Skrettingland@politiker.ha.no  
  Jan Erik Tuen Ja.Erik.Tuen@politiker.ha.no  
  Benjamin Aarsland Erikstad Benjamin.Aarsland.Erikstad@politiker.ha.no  
Uavhengig frå 24.11.2017 Reidar Håland Reidar.Haland@politiker.ha.no  
Uavhenging frå 24.11.2017 Merethe Elin Kvia Merethe.Elin.Kvia@politiker.ha.no  
       
Arbeiderpartiet

Tone Elin Berge

Gruppeleiar

Tone.Elin.Berge@politiker.ha.no 995 16 178
  Oddvar Hølland Oddvar.Holland@politiker.ha.no  
  Wibecke Natås Wibecke.Natas@politiker.ha.no  
       
Senterpartiet

Svein Høyland

Gruppeleiar

Svein.hoyland@politiker.ha.no

970 99 201
  Arna Høyland Arna.Hoyland@politiker.ha.no  
  Tobias Aanestad Tobias.Aanestad@politiker.ha.no  
       
Fremskrittspartiet

Svein Arve Nygård

Gruppeleiar

Svein.Arve.Nygard@politiker.ha.no 900 84 495
  Paul Skretting Paul.Skretting@politiker.ha.no  
  Eli Irene W Nygård EliIrene.Nygard@politiker.ha.no  
       
Samlingsliste Søre Hå Magnar Mattingsdal

Magnar.Mattingsdal@politiker.ha.no

958 16 137

Partia har opne gruppemøte på rådhuset kvar måndag i veker med kommunestyremøte. Gruppemøta startar kl 1900.

Fann du det du leita etter?