Viktig informasjon om koronavirus

Aktuelt

Her finn du aktuelle lenker og dokument til bruk for tilsette i Jærskulen. Ulike fokusområde har kvar sin artikkel under her.

Kvar artikkel har ulike lenkesamlingar. (for eksempel til høgre på pc og nederst på mobil / ipad)

Dei fire kommunane har ulike plattformar for kommunikasjon. Denne sida er for at lenker og vedlegg til tilsette i Jærskulen kan delast på ein enkel måte mellom kommunane utan bruk av mail eller påloggingar.

Her finn du aktuelle dokument som høyringar, presentasjonar og anna i Jærskulesamanheng.

Sidene er til bruk for tilsette i Jærskulen. Andre kan og låne og dele. Fortel kor du fant det. Me har ein god delekultur i Jærskulen. Kunnskapen veks når me deler den.

Critical Awareness and Literacies in Education (CLAE) is an School Development project founded by Erasmus+: the European Union Programme for Education, Training, Youth and Sport.

To barnehagar og to skular i kvar av dei 4 kommunane våre er med i prosjektet Inkluderande barnehage og skulemiljø. Prosjektet har oppstart i januar 2018 og varer til og med desember 2019.

 

Hausten 2019 er det nye læreplanverket klart. Skulane skal trinnvis ta det i bruk frå og med hausten 2020.

I Jærskulen arbeidar kommunane med fagfornyinga i nettverka og i kommunane. Den viktigaste jobben gjer lærarane samen på kvar enkelt skule.

 

I 2017 hadde Jærskulen ein prosess der me arbeida med profesjonsutvikling saman med Knut Roald.

Her finn du ulike dokument som er og var relevante for Jærskulen.

Alle elevane i Time og Klepp har i dag læringsbrett. Dei fleste har anten Chromebook eller iPad.  Sjølv om ein nyttar ulike eingar eller  "device" så vil det skje mykje erfaringsutveksling mellom skulane i bruk av læringsteknologi på ein aktiv måte.