Viktig informasjon om koronavirus

Alle elevar i Jærskulen har eigen pc eller læringsbrett

Alle elevane i Time og Klepp har i dag læringsbrett. Dei fleste har anten Chromebook eller iPad.  Sjølv om ein nyttar ulike eingar eller  "device" så vil det skje mykje erfaringsutveksling mellom skulane i bruk av læringsteknologi på ein aktiv måte.

Klikk for stort bileteEin er opptatt av læringa som skjer hjå elevane. Ein er opptatt av at ny teknologi kan vera med å gjera det enklare med tilpassa opplæring og til å gje elevane tilbakemelding undervegs i arbeidet deira.