Viktig informasjon om koronavirus

Clae - Critical Awareness and Literacies in Education

Critical Awareness and Literacies in Education (CLAE) is an School Development project founded by Erasmus+: the European Union Programme for Education, Training, Youth and Sport.

Klikk for stort bilete

CLAE is project about the improvement of critical literacy and critical awareness in education, focusing on the following common goal: How can we improve critical literacy and awareness among pupils (12-13 years old)?

Clae har ei eiga prosjektside som du finn her. Prosjektsida er retta mot alle som er interesserte i prosjektet. Sida er på engelsk.

Det er 4 skular i Jærskulen som er med i det internasjonale prosjektet saman med UiS og Dunkerque kommune i Frankrike. Dei fire skulane er: Orre, Solås, Varhaug og Frøyland 

På denne sida ligg informasjon som  retta hovudsakleg inn mot tilsette i Jærskulen, men kan vera av interesse for andre. 

Ta kontakt om du ønskjer å vite meir om CLAE

I 2017 vart ny overordna del av læreplanen lagt fram av UDIR. Her vert m.a. evna til kritsk tenkning framheva. I 2020 er dei nye læreplanane klare. Me veit at evna til kritisk tenkning er viktig i framtida.

 

I ny overordna del står det m.a. 

 

Kritisk tenkning og etisk bevissthet er både en forutsetning for og en del av det å lære i mange ulike sammenhenger, og bidrar til at elevene utvikler god dømmekraft. Praktisk yrkesutøvelse og kunstnerisk arbeid krever også evne til å reflektere og gjøre vurderinger. (s.7)

 

Både norske og franske elevar er omgitt av falske nyheitar og alternative fakta kvar dag. Det er særleg viktig at elevane lærar seg å tenke kritisk. I prosjektperioden (2019) skal lærarane lokalt ha ideutvekslingsmøte på dei fire skulane på Jæren og i Dunkerque. Det er eit forskingsprosjekt der forskarar og lærarar samarbeidar om kartlegging og utprøving av undervisningsoppleggg, som har som mål å fremje kritisk tenkning hjå elevane. Det skal årleg vera ei felles konferanse for prosjektdeltakarane i 2017, 2018 og 2019 for å utveksle erfaringar, presentere og drøfte aktuelle problemstillingar og forskningsresultat frå prosjektet.

 

Les meir i pressemeldinga.

 

 

Mål for prosjektet:

1. (Inter)kulturelt mål: Å kartlegge og sammenligne undervisnings- og læringskultur i Frankrike og i Norge.
(Bla. hva slags læringsressurser brukes og hva slags læringsutbytte fokuseres det på i klasserommene i norske og franske skoler i fag som fransk/norsk, samfunnsfag og engelsk?)

2. Pedagogisk mål: Å diskutere og å eksperimentere med hvordan læringsressurser («multimodale tekster») kan bli brukt for å utvikle kritisk og selvstendig tenkning hos elevene.

3. Utviklingsmål: Å utvikle innovative læringsmetoder, læringsressurser og aktiviteter som fokuserer på forholdet mellom undervisning (tekstbaserte) aktiviteter og utvikling av kritisk tenkning hos elevene.

 

Klikk for stort bileteKlikk for stort bilete