Trygt og godt skulemiljø

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Desse sidene skal vera til hjelp er for deg som elev, føresett og tilsett i Time, Hå, Gjesdal og Klepp for å sikra at ein har eit trygt skulemiljø til dei 10 000 elevane ein har eit felles ansvar for.

 
Her kan du finne noko informasjon som er direkte til deg som er elev eller forelder.

Her informasjon og rutiner for korleis skulane handterer mobbing og andre krenkingar.

Denne delen av www.jarerskulen.no er under utarbeiding. No finn du informasjon til føresette, elevar og tilsette på www.tryggskule.no

Det skal flyttast hit.