Viktig informasjon om koronavirus

Eg er elev

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø.Klikk for stort bilete

Alle elevar på skulen har rett til eit trygt og godt skulemiljø. 

Dersom du opplever at barnet ditt/ungdommen din vert utsett for mobbing eller krekningar, skal dette alltid meldast til kontaktlærar og eller skuleleiinga på din skule

Information in English and other languages to parents and pupils