Viktig informasjon om koronavirus

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø.