Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø.