Bli lærar i Jærskulen!

Me treng fleire lærarar med sterk fagleg og pedagogisk kompetanse til skulane våre i Gjesdal, Hå, Klepp og Time.

 

Har du eit positivt elevsyn og er klar for å vere med å vidareutvikle elevenes skolemiljø, så passer du godt inn i det profesjonelle læringsfellesskapet me har i Jærskulen.

Me vil ha deg som kollega! - Klikk for stort bileteMe vil ha deg som kollega!

Jærskulen er framtidsretta fordi me samarbeider på tvers av kommunegrensene for å utvikla den beste skulen for elevane og lærarane våre.

Jærskulen har tydelege mål og eit profesjonelt læringsfellesskap.

Du kan søkja ein eller fleire av skulane/ kommunane i Jærskulen. Fullstendig utlysingstekst og søknad for kvar kommune finn du her:

Skular i Gjesdal kommune: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=286639206

Skular i Hå kommune: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=287249684

Skular i Klepp kommune: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=287007849

Skular i Time kommune: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=286503739

Søknadsfrist 1. februar 2023

Send oss ein søknad og bli med på laget i Jærskulen du og! 

Jærskulen på Facebook: https://www.facebook.com/jaerskulen