Digitale ressurspedagoger i arbeid

"Hva gir mest poeng i dette oppdraget?", "Har elevene lov til å programmere om roboten underveis?" Åtte voksne diskuterer ivrig der de står rundt et bord på Orstad skule i Klepp. Ikke rundt et vanlig bord, men et spesialbygd robotbord som gir skolens elever mulighet til å øve på oppdragene i dette årets FIRST® LEGO® League: Challenge. De åtte personene er alle digitale ressurspedagoger i Jærskulen, og de leker ikke, de er på jobb!  

Digitale ressurspedagoger i arbeid. Fra venstre: Amund Junge, Stig Morten Breiland, Asbjørn Hjørnevik, Odd Christian Harboe, Runar Sandsmark, Dag Roar Espe, Egil Pollestad og Monica Ims Trond Rekstad   

Læreren i skolen er den viktigste faktoren for elevenes læring også når det gjelder digital kompetanse, og det er her de åtte digitale ressurspedagogene kommer inn. 

I Jærskulen har vi målsetting om å ha lærere og ledere med god profesjonsfaglig digital kompetanse for å realisere målene i LK20 og for å utvikle digitale medborgere. Utviklingen av lærernes digitale kompetanse har et tosidig siktemål. Det ene handler om profesjonsutvikling og det andre om måten lærerne underviser på. 

Hver av de fire kommune i Jærskulesamarbeidet har to digitale ressurspedagoger som skal lære opp, hjelpe og støtte lærerne i å utvikle sin egen profesjonsfaglige digitale kompetanse. En rekke nasjonale styringsdokumenter stiller klare forventninger til lærerne på dette området. Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse og Jærskulens egen Strategi for å utvikle lærere og skolelederes profesjonsfaglige digitale kompetanse 2021 - 2023 - Et middel for å realisere LK20 og utvikle digitale medborgere gir informasjon om hvordan dette skal jobbes med på våre skoler.

Tilbake til de åtte ressurspedagogene ved robotbordet. De er på et av fire nettverksmøter som gjennomføres hvert år. I møtene er erfaringsdeling og kompetanseheving sentralt, noe de tar med seg tilbake til egen kommune hvor de sammen med skoleeier og skoleledelse jobber for en bedre digital skolehverdag for lærere og elever. På dette møtet var det ikke bare First Lego Leauge på programmet, det var også utfordringer knyttet til programmering og algoritmisk tenkning, oppdatering av utstyr og deling av praksiseksempler fra klasserommet.