Digitalisering og kunstig intelligens

I arbeidet med digitalisering og profesjonsfagelig digital kompetanse i Jærskulen møttes IKT-ressursgruppen og de digitale ressurspedagogene til seminar hvor strategi, organisering og effektivisering var tema. 

En av bidragsyterne var Odin Nøsen, skolerådgiver i Randaberg kommune. Han hadde et inspirerende og lærerikt foredrag om språkmodeller i undervisningen.

Odin gikk blant annet gjennom hva kunstig intelligens (KI) er, hvordan KI fungerer og hva språkmodeller kan og ikke kan. I tillegg viste han hvordan KI kan gi god hjelp i undervisningen, men også hvordan språkmodellene kan gi for mye hjelp. Vi lærte også noe om mulighetene KI gir til fusk og fanteri. Portalen AI Randabergskolen ble brukt til å demonstrere og eksemplifisere, og det la grunnlaget til gode refleksjoner og diskusjoner rundt et tema som alle i skolen må vite noe om og forholde seg til.