Kritisk tenkning - viktigere enn noen gang

«Skal me få te någe må me ha med profesjonen», sa Siri Skjæveland Lode, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, da hun tok lærernes perspektiv på arbeidet med kritisk tenkning i skolen. Hun var en av foredragsholderne på konferansen "Kritisk tenkning i skolen" som ble avholdt den 3.-4. november 2022 på Hotell Jæren på Bryne. Over 100 lærer, tillitsvalgte, skoleleder, skoleeiere og forskere var til stede for å få kunnskap og praktiske eksempler på hvordan arbeide med kritisk tenkning i skolen.

Konferansen ble åpnet av ordfører i Time kommune, Andreas Vollsund. Han vektla blant annet viktigheten av kritisk tenkning for dagens elever, i samfunnet de er en del av nå, men også med tanke på at de er fremtiden. Professor Alexandre Dessingue fra UiS var første foredragsholder. Han ga tilhørerne innblikk i hva kritisk tenkning er og hvordan og hvorfor det må vektlegges i skolen!

Den mest langveisfarende foredragsholderen var Dr. Vanessa Molina fra Institut Grammata i Canada. Hun ga deltakeren perspektiver på dialogisk kritisk tenkning blant barn og unge med utgangspunkt i sitt fagmiljøs forskning i Marokko, Frankrike og Canada. Det skapte stort engasjement i salen!

Hannah Baarøy fra Elevorganisasjonen avsluttet den første dagen med å dele tanker om begrepet kritisk tenkning og elevers opplevelser i dagens skole. Interessant og tankevekkende!

Dag 2 åpnet med Lars Gule fra OsloMet sitt foredrag om ekstremisme og radikalisering. Vi fikk alle nye perspektiver og tanker rundt denne tematikken, kanskje spesielt på hvordan vi begrepene blir brukt på forskjellige arenaer.

Krister Staurset, lærer på Vardheia ungdomsskule, fortsatte konferansen med å dele sine tanker om hvordan kompetanse i kritisk tenkning har påvirket og utviklet hans lærerrolle!

De etterfølgende parallellsesjonene hvor lærere fra CLAE-prosjektet delte praktiske eksempler på hvordan kritisk tenkning blir brukt i fagene norsk, engelsk og samfunnsfag fikk veldig gode tilbakemeldinger. CLAE-lærerne fortalte dessuten hva deltakelse i CLAE-prosjektet har betydd for deres egen profesjonsutvikling og undervisningspraksis!

Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt om kritisk tenkning i skolen. Harald Birkevold, politisk redaktør i Stavanger Aftenblad, ledet debatten med gode spørsmål og en god porsjon humor.

Fra venstre: Debattleder Harald Birkevold (Politisk redaktør i Stavanger Aftenblad), Alexandre Dessingue (professor UiS), Krister Staurset (lærer Vardheia ungdomsskole), Jørn Pedersen (skolesjef i Stavanger) og Lars Gule (førsteamanuensis emiritus OsloMet)