Samarbeidslæring i fokus i Time

Tenk-par-del, Grupperokade, Finn en partner, Karusellen, Hjørnet eller Møte på midten? Høres det kjent ut? Hvis du har hørt disse begrepene før, så har du kanskje vært borti samarbeidslæring?

I Time kommune har de en overordnet målsetting om medvirkende og engasjerte elever, og ved oppstart av dette skoleåret var lærere og andre ansatte på skolene på kurs i samarbeidslæring. Kurset er en del av profesjonsutviklingen til de som arbeider i Timeskolen.

Dame som smiler mot kamera. Foto. - Klikk for stort bileteSkolerådgiver Monica Aga, Time kommune Trond Rekstad

«Vi startet med kurs i samarbeidslæring (Cooperative learning) for alle skolene i Time ved oppstarten av forrige skoleår. Det var positive tilbakemeldinger den gangen, og også et ønske fra mange skoler om en ny runde i år.», forteller Monica Aga, skolefaglig rådgiver i Time kommune. Hun forteller at sju av de ti grunnskolene i Time valgte å bruke en halv planleggingsdag på årets oppfølgingskurs.

Samarbeidslæring er en undervisningsmetode hvor elevene samarbeider etter bestemte prinsipper. De overnevnte begrepene er hva man kaller CL-strukturer, systemer for å skape interaksjon mellom elever.

Kursholder var Frank Westby som har mange års erfaring som lærer, skoleleder og skolesjef, samt er medforfatter av boken «Cooperative Learning - Undervisning i samarbeidsstrukturer».

Westby gikk gjennom metodikken og modellerte for deltakerne hvordan CL-strukturene kan brukes i undervisningen. Alle deltakerne fikk også et kurshefte med informasjon, råd og tips om hvordan bruke samarbeidslæring i praksis. Metoden kan føre til en positiv effekt i klasserommet, skape variasjon i undervisningen og engasjere elvene, og flere av skolene i Time ønsker å arbeide etter denne metodikken.

Lærerne Margrethe, Janeth og Solbjørg 3 fra Lye skule syntes kurset var veldig bra. De likte godt å få konkrete tips og leker som de kunne ta med og bruke i klasserommet.

Etter kurset i fjor begynte de med samarbeidslæring på trinnet og har gjort gode erfaringer. "Det er en metode som er trygg for elevene. Samarbeid er noe av det viktigste de kan lære", forteller Lyelærerne. Gjennom arbeidet i grupper og team opplever de at elevene føler tilhørighet, at de bidrar og at alle er viktige for at oppgaver skal løses. De tre lærerne synes samarbeidslæring er en god metode for å variere undervisningen og aktiviserer elevene, men det kommer ikke av seg selv. "Det kreves god og tydelig klasseledelse", sier Solbjørg

Lærerne fra Lye mener de er blitt flinkere til å variere undervisningen og ha fokus på aktive elever: "Vi bruker samarbeidslæring i grupper på uteskole, i praktiske fag og i ulike aktiviteter og vi ser fremgang fra da vi startet opp."

Den positive opplevelsen til lærerne fra Lye skule er skolerådgiver Aga glad for å høre. «Målet med kurset var jo å gi de ansatte en større verktøykasse i arbeidet med å engasjere elevene,» fortsetter Monica Aga. Det er ikke bare skolene som nyter godt av kompetansehevingen. Monica forteller at de i avdeling Oppvekst i kommunen bruker samarbeidslæring i både fagsamlinger og ledersamlinger. 

Det var totalt 240 deltakere, både lærere, ansatte i SFO og ledere som deltok på samlingen. Nå kan skolene bruke den nye kunnskapen til det beste for elever og ansatte.

Kursinstruktør Frank Westby