Er elever som slår onde?

De siste årene har det vært stor oppmerksomhet på voldlige og aggressive elever i skolen og mange lærere melder om økt vold, trusler og trakassering i arbeidshverdagen.

I Hå kommune tar de grep for at de ansatte i skolen skal være  best mulig kompetente til å møte disse utfordringene. 

På den felles planleggingsdagen ved oppstart av dette skoleåret holdt Ole Greger Lillevik, dosent og psykiatrisk sykepleier fra Universitetet i Tromsø, foredrag om tiltak mot vold og aggresjon i skole og barnehage. I innledningen snakket Lillevik om vold og aggresjon som fenomen. Han pekte på at hvis vi mener at vold er ondskap, så blir konsekvensen at vi ser på elever som slår som onde. I motsetning, hvis vi mener at vold er et uttrykk for fortvilelse, da ser vi på elever som tyr til vold som fortvilte.

"Vold er et relasjonelt fenomen!", sa Lillevik, "og vi må behandle det deretter." Elever som utøver vold er ikke onde, det er fortvilte elever som ikke opplever å håndtere og kontrollere følelser og situasjoner, elever som ikke finner en annen utvei eller løsning.

Med humor og alvor snakket Lillevik videre om makt, avmakt, anerkjennelse og krenkelser. 400 skoleansatte lyttet, lo, noterte og reflekterte seg gjennom blant annet stresskjeglen, konfliktkurven, scenariotrening og forebygging og håndtering av vold og trusler.

Gjennom foredraget ga Ole Greger Lillevik viktige og nyttige perspektiver på et viktig tema i skolehverdagen. Disse summerer han opp i fem kulepunkter:

  • Bygg kultur for kollegastøtte
  • Bygg kompetanse på arbeidet i de spisse konfliktene
  • Når du ser at en elev ikke har det bra, gjør noe med det
  • Få farta ned i konflikter
  • Utnytt læringsrommet

Alle deltakerne har i tillegg fått boken "Tiltak mot vold og aggresjon i skolen - en håndbok om forebygging, håndtering og oppfølging" av Lise Øien og Ole Greger Lillevik.