Eg er elev

Meld frå til ein vaksen på skulen om du vert utsett for mobbing. Me ber og om at du melder frå om du ser andre vert mobba.

Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø. Dersom du eller nokre andre på skulen din ikkje har det så ta kontakt med ein vaksen på skulen direkte, på telefon, epost eller ved at du bruker den raude mobbeknappen som ligg på heimsida til skulen din.

Du har rett til å ha det bra på skulen. Her kan du lese meir om mobbing og kva du kan gjera om du ikkje har det trygt og godt:  nullmobbing.no