Foredragshaldarar

Her er ein kort presentasjon av noen av foredragshaldarane som bidrog på konferansen: 

   

 

Alexandre Dessingué

 

Alexandre Dessingué, professor Universitetet i Stavanger

 

Alexandre Dessingue er professor ved Institutt for Kultur og Språkvitenskap, Universitetet i Stavanger, hvor han leder forskergruppen «Future Pasts Group». I sin forskning er han interessert i hvordan fortiden blir brukt og misbrukt i offentligheten.  Det inkluderer studiet av den kollektive hukommelsen, (de)konstruksjon av identiteter, studiet av historiebevissthet og kritisk tenkning i undervisning. Siden 2017 har han ledet det internasjonale prosjektet «Critical Literacies and Awareness in Education» (CLAE) som har studert hvordan lærere i ulike fag forstår og implementerer kritisk tenkning i egen undervisning. Han er medforfatter sammen med Hans Erik Bugge av boken «Å tenke kritisk sammen» utgitt hos Cappelen Damm Akademisk i 2022.

 

Lars Gule

 

Lars Gule, førsteamanuensis OsloMet

Tittel på foredraget: «Ekstremisme og radikalisering – et kritisk perspektiv»

Lars Gule er førsteamanuensis ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet. Han har særlig arbeidet med Midøsten, islam og islamsk politisk tenkning, men i det siste også med ekstremisme som fenomen og problem. Han har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Bergen (2003) på en avhandling om utviklingsoppfatninger i vestlig og arabisk-islamsk tenkning, Social Development and Political Progress in Two Traditions – A Comparative and Conceptual Analysis of Western and Arab-Islamic Ideas of Social and Political Improvement
Om ekstremisme og «radikalisering» har Lars bl.a. publisert Ekstremismens kjennetegn (2012), «Venstreekstremisme og terrorisme» (2013), «Hvorfor reiser nordmenn til Syria for å kjempe? – om norsk salafi-jihadisme» (2016), «De «ekstreme» i vår tid – fra radikalisme til ekstremisme: En skisse av ekstremismens nyere historie i Norge» (2018), «Fremmedkrigere og terror» (2019), «Islamistisk protest i Norge – om Profetens Ummah» (2022). Han  arbeider for tiden med en studie av ideologien til ekstreme islamister i Norge, blant annet basert på informasjon fra en rekke rettssaker mot såkalte fremmedkrigere.

 

 

Vanessa Molina

 

Vanessa Molina, Grammata Institute, Canada

 

Dr. Vanessa Molina er medgründer og meddirektør for Grammata Institute, basert i Canada. Hun har en doktorgrad i politisk filosofi fra Universitetet i Ottawa og er også medlem av den internasjonale forskningsgruppen «Ethics in Education and Training» ledet av Professor Marie-France Daniel ved Universitetet i Montreal. I denne gruppen er forskerne opptatt av hvordan ulike sosiale representasjoner kan påvirke ungdommenes kritiske refleksjon og kritiske tenkning. I flere komparative studier har de blant annet sammenlignet hvordan ungdommer i Marokko, Frankrike, Mexico, Australia og Canada utvikler dialogisk kritisk refleksjon eller hvordan kritisk refleksjon eventuelt blir hindret i samtaler. 

 

 

Siri Skjæveland Lode

 

Siri Skjæveland Lode, Utdanningsforbundet

 

Siri Skjæveland Lode er medlem av sentralstyret i Utdanningsforbundet siden 2016. Hun har blant annet vært leder for Utdanningsforbundets utvalg for utdanningspolitikk. Hun er allmennlærer med et spesielt hjerte for de yngste eleven, og har over 20 års erfaring fra Solås skole i Gjesdal Kommune. I Gjesdal var hun også hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i 7 år. I den perioden fulgte hun utviklingen av Jærskulen fra ide-stadiet til en unik interkommunal satsing.

 

Hannah Baarøy

  

Hannah Baarøy, Elevorganisasjonen

Tittel på foredraget

Hannah Baarøy er Sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen. Elevorganisasjonen representerer 175 000 elever på både ungdomstrinnet og på videregående, i tillegg til lærlinger.

 

Harald Birkevold

 

Harald Birkevold, Stavanger Aftenblad

Leder av paneldebatten

Harald Birkevold er politisk kommentator og lederskribent i Stavanger Aftenblad. Han er født og oppvokst i Stavanger. 

 

Jørn Pedersen

   

Jørn Pedersen, skolesjef i Stavanger

Deltaker i paneldebatten 

Jørn Pedersen er skolesjef i Stavanger kommune. Han har tidligere vært rektor ved Johannes læringssenter i Stavanger som driver innføringsbarnehage, innføringsskole 1.-10. trinn og voksenopplæring for innvandrere og flyktninger.

 

 

Lærere fra CLAE-prosjektet (Critical Literacies and Awareness in Education)

Parallellsesjoner: Eksempler på hvordan lærere i ulike fag forstår og implementerer kritisk tenkning i egen undervisning.

Sigmund Bjerkreim
Solås skole, Gjesdal

Anne-Karin Dubland
Ålgård skole, Gjesdal

Ingrid Aa Tolo
Bærland skole, Gjesdal

Christine Soldal Risa
Orre skule, Klepp

Jonathan Marianayagam
Vardheia ungdomsskule, Time

Krister Staurset
Vardheia ungdomsskule, Time

Heidi Kjærland
Frøyland skule, Time

Egil Pollestad
Bryne ungdomsskule, Time

Susanne Åsebø-Trodal
Frøyland ungdomsskule, Time

Stine Ree 
Frøyland skule, Time

Heidi Idland
Varhaug skule, Hå

Marianne B. Paulsen
Varhaug skule, Hå

Åse Marie Varhaug
Varhaug skule, Hå