Program på konferansen

Program: Kritisk tenkning i skolen

Dag 1: Torsdag 3. november 2022

09:00

Registrering, kaffe og te

10:00

Velkommen

Andreas Vollsund, ordfører i Time kommune

10:15

Hva er kritisk tenkning?

Alexandre Dessingué, professor ved Universitetet i Stavanger

11:30

Pause med besøk på stand

12:00

Hvem skal lære barna hva kritisk tenkning er? 

Siri Skjæveland Lode, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet

13:00

Lunsj

14:00

What do teens think about critical thinking?

Vanessa Molina, direktør for Grammata Institute i Canada og medlem av den internasjonale forskningsgruppen «Ethics in Education and Training»

15:30

Pause

15:45

Kritisk tenkning fra elevenes perspektiv

Hannah Baarøy, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen

16:30

Slutt for dagen (faglig innhold)

 

Dag 2: Fredag 4. november 2022

08:30

Velkommen til dag 2

08:45

Ekstremisme og radikalisering – et kritisk perspektiv

Lars Gule, førsteamanuensis emeritus, OsloMet

10:00

 

10:15

Kritisk tenkning og min lærerrolle

Krister Staurset, lærer Vardheia ungdomsskule og deltaker i CLAE-prosjektet

Pause (klargjøring av parallellsesjoner)

10:30

Parallellsesjoner: Eksempler på hvordan lærere i ulike fag forstår og iverksetter kritisk tenkning i egen undervisning.

 

«Den gode dialogen»

Kritisk tenkning i norsk

Heidi Idland, Marianne B. Paulsen og Christine Soldal Risa, lærere i CLAE-prosjektet

«Bærekraftig hverdag»

Kritisk tenkning i samfunnsfag

Anne-Karin Dubland, Krister Staurset og Ingrid Aa Tolo, lærere i CLAE-prosjektet

#Likeakid

Kritisk tenkning i engelsk

Heidi Kjærland, Stine Ree og Åse Marie Varhaug, lærere i CLAE-prosjektet

11:30

Lunsj

12:30

Parallellsesjoner fortsetter

 

«Den gode dialogen»

Kritisk tenkning i norsk

Heidi Idland, Marianne B. Paulsen og Christine Soldal Risa, lærere i CLAE-prosjektet

«Bærekraftig hverdag»

Kritisk tenkning i samfunnsfag

Anne-Karin Dubland, Krister Staurset og Ingrid Aa Tolo, lærere i CLAE-prosjektet

#Likeakid

Kritisk tenkning i engelsk

Heidi Kjærland, Stine Ree og Åse Marie Varhaug, lærere i CLAE-prosjektet

13:30

Paneldebatt 

Harald Birkevold, leder av debatten, redaktør og kommentator i Stavanger Aftenblad

Alexandre Dessingué, professor ved Universitetet i Stavanger

Lars Gule, førsteamanuensis Oslo Met

Jørn Pedersen, skolesjef i Stavanger kommune

Krister Staurset, lærer, CLAE-prosjektet

15:00

Slutt