Skulane

I Jærskulen er det 34 skular fra dei fire kommunane Gjesdal, Hå, Klepp og Time.

Oltedal skole

Gjesdal

Solås skole

Gjesdal

Ålgård skole

Gjesdal

 

Orre skule

Klepp

Orstad skule

Klepp

Tu skule

Klepp

Dirdal skule