Kurs for 1. klasselærarar

Kvart år arrangerast det kurs i klasseleiing, lesing og rekning for alle lærarar som skal ha fyrste klasse ved skulestart kommande skuleår. 

I skuleåret 2023-2024 vil me ha følgjande kurs i Time kommune:

Begynnaropplæring i matematikk v/ Professor Janne Fauskanger, UiS

Tema: Korleis støtta barn i rekneutviklinga?


Kurset hadde fokus på korleis barn utviklar forståing for sentrale matematiske omgrep, for posisjonssystemet og på korleis ein kan legga til rette for at barna utviklar effektive reknestrategiar og utviklar rekneforståing.

Lese- og skriveopplæring på 1.trinn v/ Reidun Undheim Lode,  Hognestad skule 

Tema: Å få tilgang til språket. Lese- og skriveopplæring på 1.trinn 

1. Grunnleggjande forståing av lese- og skriveutviklinga
2. Øveskriving og autentiske skrivesituasjonar
3. Konkrete tips og erfaringar

Klasseleiing v/ Førsteamanuensis Grete S. Vaaland, UiS

Tema: God start i 1.klasse


1. Å etablera seg som leiar i klassen
2. Å etablera klassen som sosialt system