Rettleiing

Jærskulen tilbyr rettleiing til lærarar som er i sitt andre arbeidsår. Det er skuleeigar sitt ansvar at nyutdanna blir ivaretatt på ein god måte. Rettleiing og utvikling av kompetanse er ein del av dette ansvaret (Arbeidsmiljøloven § 4-2, Opplæringslova § 10-8). 

Rettleiinga gjer lærarane moglegheit til å reflektere over sentrale områder i eigen praksis og utvikling og sikrar at lærarane får ein god overgang frå utdanninga til yrke. Rettleiinga foregår i grupper for lærarar på tvers av kommunane og rettleiarane gjennomfører 4 samlingar med gruppene i løpet av skuleåret. Ordninga er frivillig.