Gode veiledningsordninger for lærere i Jærskulen!

Christer Espevik, Hovedtillitsvalgt kommune og grunnskole i Time og medlem av styringsgruppa i Jærskulen, sier at det å rekruttere nok kvalifiserte lærere, men også å beholde dem i jobben, blir en utfordring fremover. «Alt for mange nytilsatte lærere slutter i jobben», sier han, og legger til: «Vi må legge til rette for en god overgang fra lærerstudiet til yrkesutøvelse, og i den sammenhengen er veiledning viktig, og det tar Jærskulen på alvor!»

Mann og dame som smiler. Foto. - Klikk for stort bileteChrister Espevik og Marit Vardøy Trond Rekstad

Ifølge Stavanger Aftenblad har vi ikke hatt så få søkere til lærerutdanningen siden 2008, og tall fra samordnet opptak viser en nedgang på 21,9 prosent i forhold til i fjor. I løpet av de tre siste årene er antallet som har fått tilbud om å begynne på lærerutdanning gått ned med 30 prosent i Norge.

Lokallagsleder i Utdanningsforbundet Time, Marit Vardøy, peker på at læreryrket er veldig komplekst. «I lærerutdanningen og i praksisperioden er det mye fokus på elevene, fag og lærerrollen, det som skjer inne i klasserommet. Men, mye av en lærers arbeid skjer utenfor klasserommet.» Hun viser til at mange nye lærere opplever at læreryrket er mye mer krevende enn de trodde, og at mange slutter i jobben. Ifølge KS slutter en tredjedel av de nyutdannede lærerne i løpet av de fem første årene.

Christer og Marit er enige om at praksisperiodene i lærerutdanningen er positive med tanke på å forberede studentene, men at det ikke er nok. De forstår også at det ikke er mulig å dekke alle de praktiske utfordringene som lærere står overfor i løpet av utdanningen. «Vi kan snakke mye om disse utfordringen, og bruke mye tid på dem i praksis, men praksisjokket kommer når dette er noe du skal gjøre fulltid, ikke bare som en del av et studium», sier Christer. Han husker selv tilbake til tiden som ung, nytilsatt lærer og de første møtene med foreldre og foresatte. «Selv etter et langt studium er det mye du ikke er forberedt på. For eksempel det å være en ansvarlig voksen overfor foreldre/foresatte som er mye eldre, og mer voksen enn deg, kan være en utfordring», legger han til.

«Vi må se på nyutdannede lærere som en ressurs i skolen», sier Marit, «og derfor må vi gjøre overgangen til yrkeslivet best mulig for dem, og da er veiledning et viktig tiltak!»

I Jærskulen har veilederne formell veiledningskompetanse og minst tre års erfaring som lærer, og de nyutdannede skal ha satt av tid i arbeidsplanen sin til veiledning både første og andre arbeidsår. I tillegg får lærere som har vært borte fra læreryrket tilbud om veiledning.

Veiledningsordningen i Jærskulen sine fire kommuner skal sikre en god overgang mellom utdanning og yrke, men også bidra til å rekruttere, utvikla og holde på dyktige fagfolk. 

Artikkelliste

Viser 1-10 av 12 artikler, side 1 av 2